Sponsoring

Sponsoring

Met onze kennis en expertise ondersteunend en stimuleren wij onze klanten. Op dit manier doen wij waar wij het beste in zijn. Onze drie speerpunten zijn sport, jeugd en duurzaamheid. Ook andere maatschappelijke doelen helpen wij graag bij het bereiken van goede prestaties. Voorwaarde die NSD International hier aan stelt is om een waardevolle bijdrage aan de samenleving te leveren.

 • De sponsoring moet verbonden zijn aan ( een van ) de 3 sponsorgebieden waarop NSD International zich richt: sport, jeugd en duurzaamheid.
 • De sponsoring moet in lijn staan met de merkwaarden van NSD International
 • Er moet voldoende tijd zitten tussen het moment van aanvraag en de activiteit ( minimaal 12 weken van te voren)
 • Er dient duidelijk te worden aangegeven wat de te leveren prestatie is van beide partijen
 • NSD International sponsort geen individuen, maar uitsluitend organisaties, teams of evenementen.
 • NSD International sponsort geen sporten met een hoog risicogehalte
 • NSD International sponsort geen organisaties of evenementen die op welke wijze dan ook een relatie hebben met de thema`s alcohol of drugs
 • NSD International sponsort geen organisatie s die op enige wijze discrimineren op grond van geloofsovertuiging, sexe of politieke overtuiging
 • NSD International sponsort geen politiek geëngageerde evenementen of organisaties
 • NSD International sponsort geen individuele studenten of studentenfeesten.

Sponsoraanvraag

Aanvragen voor sponsoring worden uitsluitend via de mail in behandeling genomen. Voor aanvragen kun je contact opnemen via info@nsdinternational.com. Het opsturen van een sponsoraanvraag is geen garantie voor het toekennen van sponsoring. Binnen 4 weken krijg je van ons bericht.

Aandachtspunten bij sponsoraanvraag:

 • Naam van de organisatie
 • Naam van de contactpersoon
 • Naam van het evenement
 • Korte evenement beschrijving
 • Datum van het evenement
 • Welke andere partners sponsoren ook jouw evenement?
 • Voeg een begroting toe
 • Motivatie van sponsoraanvraag
 • Tegenprestatie

Sign up for our Newsletter